Pouště

Zeleně v pouštích

10. června 2008 v 18:11 | anDy (enDy)
Říkáte se - poušť a kytičky?Ne! Ale tyhle obrázky vás přesvědčí, že nejen v oázách roste zeleň!

Slunce na Sahaře

10. června 2008 v 18:07 | anDy (enDy)
Oázy

10. června 2008 v 18:02 | Marťulíííínek
Slovo oáza, které Egypťané a poté i Hérodotos užívali pro oblasti vegetace v Libyjské poušti západně od Nilu, má původní význam kotel. Oázy jsou ve skutečnosti téměř nepropustné prohlubně v terénu, bohaté na studny a prameny a od nepaměti příznivé pro zemědělství a vinařství.
Oázy byly obydleny již v prehistorických dobách a kmenové kultury zde byly na vyšší úrovni než v údolí Nilu. Od počátku dynastické doby se egyptští panovníci snažili obsadit co nejvíce těchto oblastí nejen pro jejich strategickou důležitost, ale i pro schopnosti jejich obyvatel v roli pouštních průvodců.
fotečky:

Info a fotky

10. června 2008 v 17:59 | Marťulííínek
Sahara je největší poušť světa; rozlohou 9 milionů km² zaujímá téměř stejnou plochu jako ČínaUSA. (V arabštině zvuk sahra znamená "poušť".) Rozkládá se od severoafrického pobřeží Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře na území 10 států (Egypt, Libye, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Mauritánie, Niger, Čad, Mali a Súdán). Plocha, kterou Sahara zaujímá, má zhruba tvar lichoběžníku o délce 4 500 až 5 500 km ve směru západ-východ a šířce 1 500 až 2 000 km od severu k jihu.
nebo

Přírodní poměry

Sahara ve východní Libyi Sahara ve východní Libyi
Většinu plochy Sahary tvoří kamenitá poušť, menší část zabírají pouště písečné. Při severním pobřeží Středozemního moře je úroveň terénu pouze o několik metrů výše než mořská hladina. V hloubce asi 400 kilometrů se přesně podél libyjského pobřeží zvedá po celé délce strmě o 800 metrů, kde pokračuje opět jako nedozírná písečná planina. V těchto strmých skalách, které tvoří stoupání 60-80 stupňů, které oddělují spodní pobřežní pás od náhorní saharské planiny, se kupodivu nacházejí drobné arabské vesničky se stády koz na skalách. V oblasti Sahary se nachází několik pohoří - např. Ahhagar nebo Tibesti, které kolem svých vodních zdrojů soustřeďují většinu saharských oáz.
V saharských zemích existují programy podporované UNESCO na zkultivování Sahary, zúrodnění a tím zvětšení úrodného pobřežního pásu, a tím ke zvětšení obyvatelného území.

Obyvatelstvo

Na Sahaře žijí většinou Tuaregové a Berbeři. Od 7. století obsadili Saharu vojensky Arabové a rozšířili zde islám, což velmi výrazně ovlivnilo kulturu místních států i jejich vztahy. Ovšem nutno říci, že Sahara je nejhustěji obydlená na severním přímořském pásu, kde jsou velká města jako Tripolis, Benghází, kde žijí také evropané, a podél celého pobřeží vede pobřežní dálnice. Menší města, jako Sabrat, jsou také i 400 kilometrů ve vnitrozemí, v hluboké Sahaře. Severní pobřeží je poseto římskými památkami.
fotečkyy:
 
 

Reklama